Пермалинкове

Пермалинковете (Permalinks) се използватн за да направите името на адреса на вашия албум четливо. Когато албумът има поставен пермалинк, id-то на албума не се показва повече в адреса.

Ако пермалинкът е изтрит, вие може да го запазите в история на перманентните линкове, така външните линкове към Piwigo страниците, ще продължават да са активни и работещи. В таблицата на историята на перменентни линкове вие може да видите дата, на която са били изтрити, последен път когато са били ползвани и броя на тяхното отваряне.

Внимание, тези перманентни линкове е нужно да са уникални за всеки албум. Както и в историята на перманентните линкове не може да дефиниран такъв линк с едно име повече от един път.