Οι ομάδες είναι ένας βολικός τρόπος για να ρυθμίζετε τα δικαιώματα για μια λίστα χρηστών.

Δημιουργίστε ομάδες στο Διαχείρηση » Χρήστες » Ομάδες και συνδέστε τους χρήστες σε αυτή την ομάδα απο Διαχείρηση » Χρήστες » Διαχειριστείτε.

Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε πολλές ομάδες. Στην Εξουσιοδότηση υπερισχύει η απαγόρευση : εαν ο χρήστης "jack" ανήκει στην ομάδα "family" και "friends", και μόνο η ομάδα "family" μπορεί να βλέπει το λεύκωμα "Christmas 2010" τότε ο "jack" θα μπορεί να βλέπει το λεύκωμα "Christmas 2010".