Categorie opties

Dit scherm geeft beheerders de mogelijkheid om categorie-opties te beheren voor meerde categorieën in één keer.

Upload
Maak categorieën benaderbaar voor bezoekers om er bestanden in te plaatsen. Alleen niet virtuele en externe categorieën worden getoond.
Commentaar
Geef gebruikers rechten om commentaar te plaatsen in de geselecteerde categorieën. Selecteer de categorie waarop commentaar gegeven kan worden. Op een afbeelding kan alleen commentaar gegeven worden als deze behoort tot een categorie waar dit is toegestaan.
Sluiten
Geselecteerde categorieën zijn op dit moment gesloten voor onderhoud. Als je een categorie sluit, zijn alle daaronder liggende categorieën ook gesloten. Als je een categorie weer opent, worden alle ouder-categorieën ook weer geopend.
Publiek / privé
Beheer rechten voor de geselecteerde categorieën. Geselecteerde categorieën zijn privé : je moet gebruikers/groepen rechten geven voor deze categorieën. Als je een categorie privé maakt, worden alle daaronder liggende categorieën ook privaé. Als je een categorie openbaar maakt, worden alle ouder-categorieën ook openbaar
Vertegenwoordiging
Deze opties kunnen alleen beheerd worden als de configuratie parameter allow_random_representative is ingesteld op waar.(zie bevattend/config_defaults.inc.php) Elke categorie kan vertegenwoordigd worden door een willekeurige of afzonderlijke vertegenwoordiging (door een unieke afbeelding).