Je kunt toegang tot categorieën blokkeren. Verander het type categorietoegang in "privé" als je de rechten wilt beheren.

Je kunt een categorie privé maken door het aanpassen van een enkele categorie(Beheer » Categorieën » Beheren » bewerken) of bij het aanpassen van de opties op de hele categorie-map (Beheer » Categorieën » Eigenschappen » Openbaar / Privé).

Als de categorie privé is, dan kun je de rechten aanpassen van de groepen en gebruikers via 3 schermen :