Wyszukiwanie

Domyślnie, wszystkie wyszukiwane terminy muszą wystąpić w tekście. Wyszukiwanie rozróżnia wielkość liter.

cytowana fraza
"szukaj"
Aby wyszukać zadaną frazę bez bez żadnych ingerencji, użyj cudzysłowowa.
"Jerzy Waszyngton"
którekolwiek z wyrażeń
szukaj LUB (ang. "OR")
Aby wyszukać którąkolwiek z fraz, użyj dyrektywy OR.
jan OR krzysztof
wykluczenie
NIE uwzględniaj (ang. "NOT")
-fraza
Dodaj znak minusa lub określenie NOT przed frazą, którą nie chcesz by wystąpiła w wyszukiwanym tekście. Wyszukiwana fraza nie może składać się z samych wykluczeń oraz nie można łączyć określeń OR i NOT (jan OR NOT krzysztof jest niepoprawnym wyrażeniem)
Jerzy Waszyngton NOT Bush
grupowanie
()

(matka OR ojciec) AND (córka OR syn)

tag:
tags:
Wyszukaj tylko słowa kluczowe, bez uwzględniania tytułów i opisów zdjęć.
tag:jan, tag:(jan OR krzysztof)
photo:
photos:
Wyszukaj tylko zdjęcia zawierające podane frazy w swoim tytule lub opisie.
photo:Jan
file: Wyszukaj po nazwie pliku.
file:DSC_
author: Wyszukaj po autorze.
author:Jan
created:
taken: shot:
Przeszukaj zdjęcia po dacie ich utworzenia.
taken:2003 zdjęcia z 2003 roku
taken:20035,taken:2003-5,taken:2003-05 zdjęcia z maja 2003 roku
taken:2003..2008 zdjęcia zrobione pomiędzy 2003 a 2008 rokiem
taken:>2008,taken:2008*,taken:2008.. zdjęcia zrobione po 1 stycznia 2008 roku
posted: Wyszukaj zdjęcia po dacie ich wysłania.
width:
height:
Wyszukaj zdjęcia po ich szerokości i wysokości.
size: Wyszukaj zdjęcia po ich rozmiarze w pikselach.
size:5m zwróci zdjęcia o rozmiarze 5 megapikseli
size:>12m zwróci zdjęcia o rozmiarze 12 megapikseli i więcej
ratio: Wyszukaj zdjęcia na podstawie ich proporcji szerokości do wysokości.
ratio:3/4 OR ratio:4/3 znajdź zdjęcia z aparatów kompaktowych w układzie pionowym lub poziomym
ratio:>16/9 znajdź panoramy
hits:
score:
rating:
Hint: score:* wyszuka wszystkie zdjęcia z co najmniej jednym głosem. score: wyszuka zdjęcia bez żadnych głosów.
filesize: Wyszukaj zdjęcia po rozmiarze pliku
filesize:1m..10m znajdź pliki o rozmiarze od 1MB do 10MB.
id: Wyszukaj zdjęcia po ich indeksie w galerii Piwigo
id:123..126 znajdzie zdjęcia o numerach od 123 do 126 (w rezultacie może to być od żadnego do czterech zdjęć, zależnie czy zostały jakieś pliki wcześniej usunięte).