Možnosti Albuma

Upravljanje možnosti za več albumov hkrati.

Komentarji
Sliko lahko komentirajo vaši obiskovalci, če pripada albumu, ki ima omogočene komentarje.
Zaklepanje
Zaklenjeni albumi so onemogočeni in so v vzdrževalnem načinu. V galeriji jih lahko vidijo le administratorji.
Javno / zasebno
Ko album postane zaseben, dodajte pravice za dostop uporabnikom in skupinam
Predstavna slika
Ta možnost je na voljo, če v konfiguraciji omogočite oz. nastavite allow_random_representative (glej include/config_defaults.inc.php) na true. Vsak album je lahko predstavljen z naključno sliko ali s sliko, ki je določena kot edinstven predstavnik.