Sök

Som standard måste alla sökord matcha. Sökningar är inte skiftlägeskänsliga.

citerad fras
"sök"
Använd citationstecken för att söka efter ett exakt ord eller fras.
"george washington"
antingen uttryck
ELLER sök
Sätt in OR mellan orden.
john OR bill
uteslut
INTE sök
-sök
Lägg till ett bindestreck(-) eller NOT före ett ord som skall uteslutas från sökningen. Observera att INTE fungerar som en filtreringsoperatör, så du kan inte ha en sökning som bara innehåller INTE operatörer. Du kan inte kombinera ELLER med INTE (john OR NOT bill är inte giltigt)
george washington NOT bush
gruppering
()

(mor OR far) AND (dotter OR son)

tag:
taggar:
Söker endast i tagg-namn utan att titta på bildtitlar eller beskrivningar.
tag:john, tag:(john OR bill)
photo:
bilder:
Söker endast efter bilder med de angivna orden i bildtitlar eller beskrivningar.
photo:John
file: Söker efter filnamn.
file:DSC_
author: Söker efter författare.
author:John
created:
taken: shot:
Söker bilder efter datum de är tagna.
taken:2003 bilder tagna 2003
taken:20035,taken:2003-5,taken:2003-05 bilder tagna från maj 2003
taken:2003..2008 photos from 2003 to 2008
taken:>2008,taken:2008*,taken:2008.. bilder tagna efter den 1 januari 2008
posted: Söker bilder efter postat datum.
width:
height:
Söker bilder med en given bredd (width) eller höjd (height).
size: Söker bilder efter storlek i pixlar
size:5m returnerar bilder som är 5 megapixlar
size:>12m returnerar bilder som är 12 megapixlar eller mer
ratio: Söker bilder enligt bredd/höjd förhållande.
ratio:3/4 OR ratio:4/3 hittar bilder från kompaktkameror i porträtt ellet landskapsläge ratio:>16/9 hittar panoramabilder
hits:
score:
rating:
Tips: score:* visar alla bilder med minst en röst. score: ger dig bilder som inte har några röster.
filesize: Söker bilder enligt filstorlek
filesize:1m..10m hittar filer mellan 1MB och 10MB.
id: Söker bilder enligt deras numeriska id. i Piwigo
id:123..126 hittar bild 123 till 126 (kan hitta mellan 0 och 4 bilder, eftersom bilder kan ha blivit raderade).