Home icttest.nl
Ga naar: Welkom bij icttest Ga naar: Account beheren Doe de test Ga naar: Problemen Ga naar: Colofon
Submenu voor Doe de test: Uitleg Deel 1 van de test Deel 2 van de test Deel 3 van de test Uitslag van de test
Hoe zit de vragenlijst in elkaar?

De vragenlijst bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van ICT. Het tweede deel over de betrokken belanghebbenden. In het derde deel draait het om een aantal praktische kwesties uit de onderwijs- en de ictwereld. Schrikt u niet van de hoeveelheid vragen; u bent tenslotte ook niet afgeschrikt door de complexiteit van uw eigen project!

Vult u de drie delen alstublieft een voor een in, voor uw eigen project. Voor uw gemak zijn bij de meeste vragen standaardantwoordmogelijkheden gegeven; wanneer deze niet passen bij uw situatie, of naar uw mening een te beperkt beeld geven, vult u dan alstublieft (ook) de toelichting in.

Per thema kunt u bovendien een weegfactor instellen. Dit is noodzakelijk als het thema volgens u een belangrijke bepalende invloed had op uw project, danwel positief, danwel negatief.

Als u klaar bent, kunt u uw overzichtelijk bekijken onder het kopje 'uitslag'.